สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง... "ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข"
คำขวัญจังหวัดลำปาง..." ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก"
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศนายทะเบียนจังหวัดลำปาง ติดต่อราชการ สขจ.ลำปาง
ผลการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย
หมวดอักษร กพ วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2561
ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 12,250,000 บาท
ประกาศผลการประมูลทะเบียนเลขสวย
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561

ประกาศผลการประมูลทะเบียนเลขสวย
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561


ผลการประมูลป้ายทะเบียนรถกระบะเลขสวย หมวดอักษร บษ
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 764,845 บาท
ประกาศคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดลำปาง
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษร บษ
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

โหลด แอพพลิเคชั่น DLT GPS


เรียก TAXI ง่ายๆ
โหลดแอพพลิเคชั่น TAXI OK


ประกาศจากกรมการขนส่งทางบก เตรื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)

คำแนะนำการเดินทางแก่ประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะของลำปาง
โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม


บัญชีรายละเอียดผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนนส่งผู้โดยสารประเภท
ไม่ประจำทาง
ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม


ขั้นตอนการติดต่อราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
QR-CODE
วิสัยทัศน์ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง :เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการขนส่งทางถนนและการให้บริการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ค่านิยม ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง : บริการฉับไว โปร่งใสเป็นธรรม พร้อมนำเทคโนโลยี สามัคคีร่วมพัฒนา


นายบุญทอง อุ่นขจรวงศ์
ขนส่งจังหวัดสุโขทัย รักษาราชการแทน
ขนส่งจังหวัดลำปาง

-ประวัติกรมการขนส่งทางบก

-โครงสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

-คุณธรรม จริยธรรม หัวใจสำคัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

-คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล

-วิสัยทัศน์สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

-วัฒนธรรม ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

-ค่านิยม ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

-หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่ง
จังหวัดลำปาง

-หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย-งาน และ
สำนักงานขนส่งฯ สาขา

-ติดต่อราชการ สขจ.ลำปาง

-ขั้นตอนการติดต่อราชการ สขจ.ลำปาง

-กำหนดการปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน

คำถามและคำตอบที่พบบ่อย (FAQ)สมุดภาพ (Infographics)
รัฐบาลเพื่อประชาชน

ตรวจสอบผลประวัติ
ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำรถ
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง


มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
(Q Mark)

<ใบสมัคร>

<แบบประเมิน>

จองคิวทำใบขับขี่ กับ e-Booking

โรงเรียนสอนขับรถ และ
ใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถ


หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
สำนักข่าว INN
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

กระดานขนส่ง
เพื่อสอบถามงานบริการต่างๆ
ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
- ด้านทะเบียนรถ
- ด้านใบอนุญาตขับรถ
- ด้านประกอบการขนส่ง
- งานบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
และ ร้องทุกข์/ ร้องเรียน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

รายงานการประชุม (โครงการรถบรรทุกสีขาว) และคำสั่งคณะทำงานโครงการ
รถบรรทุกสีขาวประจำจังหวัดลำปาง
<รายงานการประชุมโครงการรถบรรทุกสีขาว>
<คำสั่งคณะทำงานโครงการรถบรรทุกสีขาวประจำจังหวัดลำปาง>
<คำสั่งจังหวัดลำปาง เรื่องแต่งตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบ ปราบปราม
และจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดอัตราที่กฎหมายกำหนด ในพื้นที่จังหวัดลำปาง>

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
<รายละเอียดเอกสารแนบ>

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
<กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน>

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561
<รายละเอียดเพิ่มเติม>
<คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติและอัตราค่าตอบแทน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย>

5 - 26 ต.ค. 61 ขนส่งลำปางประมูลป้ายหมวดอักษร กต กท กธ กน กบ ทางอินเตอร์เน็ต

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
<กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน>

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ร.ย.3) ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร บว

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (ร.ย.1) ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กต กท กธ กน กบ

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถสิ้นสุดลง

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ที่ค้างชำระออกประมูลใหม่ หมวดอักษร บว

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กต กท กธ กน และ กบ

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ที่ค้างชำระออกประมูลใหม่หมวดอักษร บว

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ที่ค้างชำระออกประมูลใหม่หมวดอักษร กต กท กธ กน กบ

ขั้นตอนรายละเอียดสำหรับผู้เช้าร่วมประมูลป้ายเลชเสริม (Extra)

!!!! 4 - 23 ธ.ค. 60 และ 6 - 26 ธ.ค. 60 ขนส่งจังหวัดลำปางประมูลป้ายฯ หมวดอักษร กต กท กธ กน กบ และ บว ทางอินเตอร์เนต

!!!! ขนส่งลำปางเตรียมรถบริการเดินทางร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560
<ประจำเดือนตุลาคม 2559>
<ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 >
<ประจำเดือนธันวาคม 2559 >
<ประจำเดือนมกราคม 2560 >
<ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 >
<ประจำเดือนมีนาคม 2560 >
<ประจำเดือนเมษายน 2560 >
<ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 >
<ประจำเดือนมิถุนายน 2560 >
<ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 >
<ประจำเดือนสิงหาคม 2560 >
<ประจำเดือนกันยายน 2560 >
<ประจำเดือนตุลาคม 2560 >

ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการสวัสดิการร้านค้า
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาเป็นพนักงานขับรถ จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ในตำแหน่งพนักงานขับรถ ระบบจ้างเหมาสังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานขับรถ จากเงินนอกงบประมาณประเภทเงินกองทุน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในตำแหน่งพนักงานขับรถระบบจ้างเหมา
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถในตำแหน่งพนักงานขับรถ
กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาพนักงานขับรถ จากเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ในตำแหน่ง พนักงานขับรถ ระบบจ้างเหมา
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ขนส่งจังหวัดลำปางเน้นย้ำ !!! การกระทำความผิดตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ฐานไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตามที่ทางราชการออกให้ หรือนำวัสดุหรือสิ่งอื่นมาปิดบังหรือติดไว้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถตามที่ทางราชการออกให้ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท >

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ>ครั้งที่ 1 (ภาค ก และ ภาค ข.)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ควรามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2>

<ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน, วัน เวลา และสถานที่สอบ>


ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

แจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

วันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัดลำปาง (๑๕๘๔) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เดินทาง กลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจฯ
<สาระน่ารู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง >
<การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของภาครัฐ>
<ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงาน > ประชาสัมพันธ์เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
<จุลสารปีที่ 14 ฉบับที่ 50 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2557>
<แผ่นพับส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายใหม่ ป.ป.ช >
<แผ่นพับการ์ตูนรณงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต >
<แบบสอบถามที่ 1 สำหรับกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 >
<แบบสอบถามที่ 2 สำหรับกิจกรรมที่ 5 >

รวมข่าวประชาสัมพันธ์(ข่าวเก่า) ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ข้อมูลการจดทะเบียนรถ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
พรบ.รถยนต์
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)กม-8617 ลป
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)นข-6837 ลป
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)บษ-9783 ลป
รถจักรยานยนต์ (รย.12)1กฒ-3286 ลป
พรบ.ขนส่งทางบก
รถโดยสารประจำทาง10-3139 ลป
รถโดยสารไม่ประจำทาง30-0492 ลป
รถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้พิเศษ)36-0112 ลป
รถโดยสารส่วนบุคคล40-0281 ลป
รถบรรทุกไม่ประจำทาง70-7750 ลป
รถบรรทุกส่วนบุคคล81-6072 ลป
***ข้อมูล ณ เวลา 08.30 น.***
ข่าวการรับสมัครงาน

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
<รายละเอียดเอกสารแนบ>

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
<กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน>

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561
<รายละเอียดเพิ่มเติม>
<คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติและอัตราค่าตอบแทน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย>

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
<กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน>

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

<ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน, วัน เวลา และสถานที่สอบ>

<ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 (ภาค ก และ ภาค ข.) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ควรามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2>


<ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง>


ข้อมูล และสารสนเทศ (ย้อนหลั 5 ปี) ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศ
ที่เผยแพร่ได้ที่ E-mail:
lampang@dlt.mail.go.th
<<วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มวิชาการขนส่ง จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2/2561 โดยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
<<วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น. นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
<<วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามโครงการ “ขนส่งลำปางร่วมใจเทิดไท้บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 22 ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม แสดงความสามัคคี และความเสียสละเพื่อผู้อื่น ของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาค จำนวน 187 ราย สามารถบริจาคได้ จำนวน 67 ราย ได้ปริมาณโลหิต 26800 ซีซี
<<วันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์ อนุสรณ์) หมวดอักษร “กพ” “การเงินมั่งคั่ง พรั่งพร้อมบารมี"
โดย นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธาน ในพิธีเปิดการ"ประมูลทะเบียนรถเลขสวย ของจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8 หมวดอักษร "กพ"
<<วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ หอศิลป์ บริเวณกาดกองต้า(ถนนคนเดิน) จังหวัดลำปาง นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดงานแถลงข่าวประมูลป้ายเลขสวยฯ โดยมี นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ ร่วมงานแถลงข่าวประมูลป้ายเลขสวย
<<วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.39 น. ณ เจดีย์พุทธคยา วัดจองคำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง นำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์สำหรับรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน ในหมวดอักษร กพ จำนวน 301 หมายเลข ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธาภิเษก เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่ได้ครอบครองเป็นเจ้าของ อธิษฐานจิตโดยโดยพระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) เจ้าอาวาสวัดจองคำ โดยแผ่นป้ายทะเบียนรถดังกล่าวจะมีการประมูลด้วยวาจา ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 นี้
<<วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมตามโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1
<<วันที่ 12 เม.ย.61 เวลา 12.00 น. นายโสภณ พิทักษ์สาลี และหัวหน้ากลั่มวิชาการขนส่ง ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการ ผลัด 2 (สขจ.ลำพูน) พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ขับรถและผู้โดยสาร รถเช่าเหมาให้ขับขี่อย่างปลอดภัยคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง รวมทั้งชี้แจงให้เข้าใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ในการนี้ผู้ขับรถและผู้โดยสารได้รับทราบและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
<<วันที่ 12 เม.ย.61 เวลา 10.30 น. พันเอกจิราวัฒน์ จุฬากุล รอง.ผบ.มทบ.32 ปลัดป้องกันจังหวัดลำปาง พร้อมคณะตำรวจ ทหาร เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย และตรวจสิ่งเสพติดโดยให้สุนัขตำรวจตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสาร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ในการนี้ นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัด หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับและร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ประชาชนได้ทราบด้วย
<<วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ผู้ตรวจการ สขจ.ลำปาง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง และวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ที่ปฏิบัติงานในกิจกรรม “ อาชีวะอาสา “ ซึ่งเป็นจุดพักรถให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมรถฟรี และพักคนเพื่อเป็นการผ่อนคลาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา และสถานีบริการน้ำมันปตท. พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
<<สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ณ จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ของกรมการขนส่งทางบก จุดตรวจความพร้อมฯ ของจังหวัดลำปางแห่งนี้เป็นจุดตรวจ 1 ใน 16 จังหวัด ทั่วประเทศ เรียกว่า จุดพักรถโดยสารสาธารณะริมทาง (Rest Area) จุดตรวจของจังหวัดลำปางเป็นเส้นทางสู่ภาคเหนือตอนบนที่มีความสำคัญ ในการเป็นจุดพักรถโดยสารสาธารณะ อีกทั้งยังเป็นจุดสกัดกั้นรถที่วิ่งด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตรวจพนักงานขับรถ เช่น วัดแอลกอฮอล์ และตรวจสมุดประจำรถ ฯลฯ เพื่อกำกับ ดูแล ความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ และเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีผู้ตรวจการจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เป็นผู้ตรวจสอบ ในช่วงเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด นายสุทธิพงษ์ เตชะภูสิทธิ์พงศ์ ผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก ผู้แทนจาก สขจ.ลำพูน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ในจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด
<<วันที่ 10 เม.ย. 61 นายสุทธิพงษ์ เตชะภูสิทธิ์พงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดลำปาง โดยมีนายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สขจ.ลำปาง ให้การต้อนรับ
<<วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมประชาคมข่าว ประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยสขจ.ลำปางได้นำเสนอ 5 มาตรการ 5 เป้าหมาย และมาตรการเข้มข้นการตรวจสอบรถโดยสาร 2 ชั้น และการควบคุมการใช้ความเร็วของรถเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ด้วยศูนย์ควบคุมการเดินรถด้วยระบบ GPS ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
<<วันที่ 3 เม.ย. 61 ผู้ตรวจการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ของ บริษัทสมบัติทัวร์, บริษัท นิววิริยะทัวร์ยานยนต์, บริษัท สยามเฟริสท์ ทัวร์ เพื่อตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ เป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
<<วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง และพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารในส่วนภูมิภาค โดยจัดอบรมคุณลักษณะการให้บริการและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กฎหมายเกี่ยวกับการประกัยภัยรถโดยสาร ตลอดจนกฎระเบียบและข้อบังคับใหม่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเดินรถ ในโอกาสนี้ได้มีการซักซ้อมการดำเนินมาตรการด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมมากกว่า 100 คน
<<วันที่ 19 - 25 มีนาคม 2561 เวลา 00.30 น.- 24.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง "รถพร้อม คนพร้อม" ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการอาชีวะศึกษา และวิทยาลัยอาชีพเกาะคา ตามแผนปฎิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561
<<วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ณ ลานหน้าห้างเซนทรัลพลาซ่าลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดตัว “Taxi OK” คันแรก ของจังหวัดลำปาง พร้อมทั้ง มอบอุปกรณ์ 2018 ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน (ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง)
<<วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ณ ลานหน้าห้างเซนทรัลพลาซ่าลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดตัว “Taxi OK” คันแรก ของจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมเพิ่มทางเลือกการเรียกรถผ่านแอพพลิเคชั่น Taxi OKผลการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย
หมวดอักษร กบ วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560
ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 14,521,000 บาท
ประกาศผลการประมูลทะเบียนเลขสวย
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศผลการประมูลทะเบียนเลขสวย
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560


ผลการประมูลป้ายทะเบียนรถกระบะเลขสวย หมวดอักษร บว วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 1,790,889 บาท
ประกาศคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดลำปาง
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษร บว วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559Nick Name:


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้

จัดทำโดย.. กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง, Tel. 054-265140, 054-315172, e-mail: lampang@dlt.mail.go.th
Web Master : lampang@dlt.mail.go.th