สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง... "ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข"
คำขวัญจังหวัดลำปาง..." ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก"
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศนายทะเบียนจังหวัดลำปาง ติดต่อราชการ สขจ.ลำปาง
โหลด แอพพลิเคชั่น DLT GPS


เรียก TAXI ง่ายๆ
โหลดแอพพลิเคชั่น TAXI OK


ประกาศจากกรมการขนส่งทางบก เตรื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)

คำแนะนำการเดินทางแก่ประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะของลำปาง
โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม


บัญชีรายละเอียดผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนนส่งผู้โดยสารประเภท
ไม่ประจำทาง
ณ วันที่ 27 กรกฏาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม


ขั้นตอนการติดต่อราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
QR-CODE
วิสัยทัศน์ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง :เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการขนส่งทางถนนและการให้บริการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ค่านิยม ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง : บริการฉับไว โปร่งใสเป็นธรรม พร้อมนำเทคโนโลยี สามัคคีร่วมพัฒนา


นายโสภณ พิทักษ์สาลี
ขนส่งจังหวัดลำปาง

-ประวัติกรมการขนส่งทางบก

-โครงสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

-คุณธรรม จริยธรรม หัวใจสำคัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

-คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล

-วิสัยทัศน์สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

-วัฒนธรรม ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

-ค่านิยม ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

-หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่ง
จังหวัดลำปาง

-หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย-งาน และ
สำนักงานขนส่งฯ สาขา

-ติดต่อราชการ สขจ.ลำปาง

-ขั้นตอนการติดต่อราชการ สขจ.ลำปาง

-กำหนดการปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน

คำถามและคำตอบที่พบบ่อย (FAQ)สมุดภาพ (Infographics)
รัฐบาลเพื่อประชาชน

ตรวจสอบผลประวัติ
ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำรถ
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

จองคิวทำใบขับขี่ กับ e-Booking

โรงเรียนสอนขับรถ และ
ใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถ


หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
สำนักข่าว INN
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

กระดานขนส่ง
เพื่อสอบถามงานบริการต่างๆ
ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
- ด้านทะเบียนรถ
- ด้านใบอนุญาตขับรถ
- ด้านประกอบการขนส่ง
- งานบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
และ ร้องทุกข์/ ร้องเรียน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ร.ย.3) ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร บว

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (ร.ย.1) ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กต กท กธ กน กบ

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถสิ้นสุดลง

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ที่ค้างชำระออกประมูลใหม่ หมวดอักษร บว

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กต กท กธ กน และ กบ

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ที่ค้างชำระออกประมูลใหม่หมวดอักษร บว

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ที่ค้างชำระออกประมูลใหม่หมวดอักษร กต กท กธ กน กบ

ขั้นตอนรายละเอียดสำหรับผู้เช้าร่วมประมูลป้ายเลชเสริม (Extra)

!!!! 4 - 23 ธ.ค. 60 และ 6 - 26 ธ.ค. 60 ขนส่งจังหวัดลำปางประมูลป้ายฯ หมวดอักษร กต กท กธ กน กบ และ บว ทางอินเตอร์เนต

!!!! ขนส่งลำปางเตรียมรถบริการเดินทางร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560
<ประจำเดือนตุลาคม 2559>
<ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 >
<ประจำเดือนธันวาคม 2559 >
<ประจำเดือนมกราคม 2560 >
<ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 >
<ประจำเดือนมีนาคม 2560 >
<ประจำเดือนเมษายน 2560 >
<ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 >
<ประจำเดือนมิถุนายน 2560 >
<ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 >
<ประจำเดือนสิงหาคม 2560 >
<ประจำเดือนกันยายน 2560 >
<ประจำเดือนตุลาคม 2560 >

ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการสวัสดิการร้านค้า
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาเป็นพนักงานขับรถ จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ในตำแหน่งพนักงานขับรถ ระบบจ้างเหมาสังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานขับรถ จากเงินนอกงบประมาณประเภทเงินกองทุน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในตำแหน่งพนักงานขับรถระบบจ้างเหมา
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถในตำแหน่งพนักงานขับรถ
กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาพนักงานขับรถ จากเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ในตำแหน่ง พนักงานขับรถ ระบบจ้างเหมา
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ขนส่งจังหวัดลำปางเน้นย้ำ !!! การกระทำความผิดตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ฐานไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตามที่ทางราชการออกให้ หรือนำวัสดุหรือสิ่งอื่นมาปิดบังหรือติดไว้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถตามที่ทางราชการออกให้ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท >

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ>ครั้งที่ 1 (ภาค ก และ ภาค ข.)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ควรามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2>

<ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน, วัน เวลา และสถานที่สอบ>


ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

แจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

วันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัดลำปาง (๑๕๘๔) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เดินทาง กลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจฯ
<สาระน่ารู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง >
<การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของภาครัฐ>
<ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงาน > ประชาสัมพันธ์เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
<จุลสารปีที่ 14 ฉบับที่ 50 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2557>
<แผ่นพับส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายใหม่ ป.ป.ช >
<แผ่นพับการ์ตูนรณงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต >
<แบบสอบถามที่ 1 สำหรับกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 >
<แบบสอบถามที่ 2 สำหรับกิจกรรมที่ 5 >

รวมข่าวประชาสัมพันธ์(ข่าวเก่า) ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

พ.ศ.2559-2563
ข้อมูลการจดทะเบียนรถ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
พรบ.รถยนต์
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)กม-0915 ลป
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)นข-6619 ลป
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)บษ-5128 ลป
รถจักรยานยนต์ (รย.12)1กฎ-5259 ลป
พรบ.ขนส่งทางบก
รถโดยสารประจำทาง10-3131 ลป
รถโดยสารไม่ประจำทาง30-0480 ลป
รถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้พิเศษ)36-0106 ลป
รถโดยสารส่วนบุคคล40-0279 ลป
รถบรรทุกไม่ประจำทาง70-7416 ลป
รถบรรทุกส่วนบุคคล81-5779 ลป
***ข้อมูล ณ เวลา 08.30 น.***
ข่าวการรับสมัครงาน

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

<ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน, วัน เวลา และสถานที่สอบ>

<ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 (ภาค ก และ ภาค ข.) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ควรามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2>


<ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง>


ข้อมูล และสารสนเทศ (ย้อนหลั 5 ปี) ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศ
ที่เผยแพร่ได้ที่ E-mail:
lampang@dlt.mail.go.th
<<วันที่ 12 เม.ย.61 เวลา 12.00 น. นายโสภณ พิทักษ์สาลี และหัวหน้ากลั่มวิชาการขนส่ง ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการ ผลัด 2 (สขจ.ลำพูน) พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ขับรถและผู้โดยสาร รถเช่าเหมาให้ขับขี่อย่างปลอดภัยคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง รวมทั้งชี้แจงให้เข้าใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ในการนี้ผู้ขับรถและผู้โดยสารได้รับทราบและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
<<วันที่ 12 เม.ย.61 เวลา 10.30 น. พันเอกจิราวัฒน์ จุฬากุล รอง.ผบ.มทบ.32 ปลัดป้องกันจังหวัดลำปาง พร้อมคณะตำรวจ ทหาร เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย และตรวจสิ่งเสพติดโดยให้สุนัขตำรวจตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสาร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ในการนี้ นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัด หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับและร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ประชาชนได้ทราบด้วย
<<วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ผู้ตรวจการ สขจ.ลำปาง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง และวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ที่ปฏิบัติงานในกิจกรรม “ อาชีวะอาสา “ ซึ่งเป็นจุดพักรถให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมรถฟรี และพักคนเพื่อเป็นการผ่อนคลาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา และสถานีบริการน้ำมันปตท. พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
<<สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ณ จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ของกรมการขนส่งทางบก จุดตรวจความพร้อมฯ ของจังหวัดลำปางแห่งนี้เป็นจุดตรวจ 1 ใน 16 จังหวัด ทั่วประเทศ เรียกว่า จุดพักรถโดยสารสาธารณะริมทาง (Rest Area) จุดตรวจของจังหวัดลำปางเป็นเส้นทางสู่ภาคเหนือตอนบนที่มีความสำคัญ ในการเป็นจุดพักรถโดยสารสาธารณะ อีกทั้งยังเป็นจุดสกัดกั้นรถที่วิ่งด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตรวจพนักงานขับรถ เช่น วัดแอลกอฮอล์ และตรวจสมุดประจำรถ ฯลฯ เพื่อกำกับ ดูแล ความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ และเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีผู้ตรวจการจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เป็นผู้ตรวจสอบ ในช่วงเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด นายสุทธิพงษ์ เตชะภูสิทธิ์พงศ์ ผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก ผู้แทนจาก สขจ.ลำพูน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ในจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด
<<วันที่ 10 เม.ย. 61 นายสุทธิพงษ์ เตชะภูสิทธิ์พงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดลำปาง โดยมีนายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สขจ.ลำปาง ให้การต้อนรับ
<<วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมประชาคมข่าว ประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยสขจ.ลำปางได้นำเสนอ 5 มาตรการ 5 เป้าหมาย และมาตรการเข้มข้นการตรวจสอบรถโดยสาร 2 ชั้น และการควบคุมการใช้ความเร็วของรถเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ด้วยศูนย์ควบคุมการเดินรถด้วยระบบ GPS ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
<<วันที่ 3 เม.ย. 61 ผู้ตรวจการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ของ บริษัทสมบัติทัวร์, บริษัท นิววิริยะทัวร์ยานยนต์, บริษัท สยามเฟริสท์ ทัวร์ เพื่อตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ เป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
<<วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง และพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารในส่วนภูมิภาค โดยจัดอบรมคุณลักษณะการให้บริการและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กฎหมายเกี่ยวกับการประกัยภัยรถโดยสาร ตลอดจนกฎระเบียบและข้อบังคับใหม่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเดินรถ ในโอกาสนี้ได้มีการซักซ้อมการดำเนินมาตรการด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมมากกว่า 100 คน
<<วันที่ 19 - 25 มีนาคม 2561 เวลา 00.30 น.- 24.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง "รถพร้อม คนพร้อม" ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการอาชีวะศึกษา และวิทยาลัยอาชีพเกาะคา ตามแผนปฎิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561
<<วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ณ ลานหน้าห้างเซนทรัลพลาซ่าลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดตัว “Taxi OK” คันแรก ของจังหวัดลำปาง พร้อมทั้ง มอบอุปกรณ์ 2018 ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน (ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง)
<<วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ณ ลานหน้าห้างเซนทรัลพลาซ่าลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดตัว “Taxi OK” คันแรก ของจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมเพิ่มทางเลือกการเรียกรถผ่านแอพพลิเคชั่น Taxi OK
<< สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ระดมเจ้าหน้าที่ของสขจ. และสขข. ทั้ง 3 แห่ง เดินประชาสัมพันธ์ในเขตอำเภอเมือง จาก 4 จุดใหญ่ๆ ที่เป็นสถานที่สำคัญ สิ้นสุด ณ อาคารหม่องโหง่ยซิ่น ถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง เพื่อโหมโรงงานแถลงข่าว การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวด กบ "กิจการงานดี บารมีหนุนนำ" จำนวน 301 หมายเลข ณ อาคารหม่องโหง่ยซิ่น ถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการประสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ที่สนใจ รับรู้ข่าวสาร ตลอดจนวันเวลาที่จะทำการประมูล อย่างกว้างขวางโดยภายในงานแถลงข่าวยังจัดให้มีการเล่นเกม เพื่อดึงดูดความสนใจอีกด้วย
<<วันที่ 29 ธ.ค. 2559 นายประวิทย์ ตั้งตรัสธรรม ผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำกับดูแลโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบกเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง โดยได้ประชุมมอบแนวทางนโยบายในการดำเนินโครงการรณรงค์ฯ เพื่อลดอุบัติเหตุ รถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาล พร้อมทั้งได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ Rest Area ภายใต้แนวคิด “Safe Drive Save Lives ปลอดภัยทุกชีวิต ขับรถเป็นมิตรผู้ร่วมทาง" ณ จุดตรวจ สถานีตำรวจภูธรสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (1584) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
<<เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๕๙ คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย นางอุบลวรรณ ศรีอำพร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปาง ผู้แทนสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ,นายณัฐวัตร ชมเชย นายช่างกายภาพชำนาญงาน ผู้แทนโรงพยาบาลลำปาง ,นายวีระพงษ์ ตาจันทร์ดี นักวิชาการขนส่งชำนาญการ และนางสาวรัชนีกรณ์ ปิกแก้ว นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจพร้อมตรวจติดตามการใช้งานอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เป็นวันที่สอง ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ ,อำเภอเกาะคาและอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
<<เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๕๙ คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย นางอุบลวรรณ ศรีอำพร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปางผู้แทนสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ลำปาง ,นายณัฐวัตร ชมเชย นายช่างกายภาพชำนาญงาน ผู้แทนโรงพยาบาลลำปาง ,นางณัฏฐภรณ์ จันทร์อินตา หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม ,นายวีระพงษ์ ตาจันทร์ดี นักวิชาการขนส่งชำนาญการและนางสาวรัชนีกรณ์ ปิกแก้ว นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจพร้อมตรวจติดตามการใช้งาน อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนืออำเภอเมืองปาน ,
อำเภอแจ้ห่มและอำเภอเมือง จังหวัดลำปางผลการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย
หมวดอักษร กบ วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560
ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 14,521,000 บาท
ประกาศผลการประมูลทะเบียนเลขสวย
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศผลการประมูลทะเบียนเลขสวย
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560


ผลการประมูลป้ายทะเบียนรถกระบะเลขสวย หมวดอักษร บว วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 1,790,889 บาท
ประกาศคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดลำปาง
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษร บว วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559Nick Name:


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้

จัดทำโดย.. กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง, Tel. 054-265140, 054-315172, e-mail: lampang@dlt.mail.go.th
Web Master : lampang@dlt.mail.go.th