สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง... "ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข"
คำขวัญจังหวัดลำปาง..." ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก"
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศนายทะเบียนจังหวัดลำปาง ติดต่อราชการ สขจ.ลำปาง
โหลด แอพพลิเคชั่น DLT GPS


เรียก TAXI ง่ายๆ
โหลดแอพพลิเคชั่น TAXI OK


ประกาศจากกรมการขนส่งทางบก เตรื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)

คำแนะนำการเดินทางแก่ประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะของลำปาง
โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม


บัญชีรายละเอียดผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนนส่งผู้โดยสารประเภท
ไม่ประจำทาง
ณ วันที่ 27 กรกฏาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม


ขั้นตอนการติดต่อราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
QR-CODE
วิสัยทัศน์ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง :เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการขนส่งทางถนนและการให้บริการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ค่านิยม ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง : บริการฉับไว โปร่งใสเป็นธรรม พร้อมนำเทคโนโลยี สามัคคีร่วมพัฒนา


นายโสภณ พิทักษ์สาลี
ขนส่งจังหวัดลำปาง

-ประวัติกรมการขนส่งทางบก

-โครงสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

-คุณธรรม จริยธรรม หัวใจสำคัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

-คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล

-วิสัยทัศน์สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

-วัฒนธรรม ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

-ค่านิยม ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

-หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่ง
จังหวัดลำปาง

-หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย-งาน และ
สำนักงานขนส่งฯ สาขา

-ติดต่อราชการ สขจ.ลำปาง

-ขั้นตอนการติดต่อราชการ สขจ.ลำปาง

-กำหนดการปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชนสมุดภาพ (Infographics)
รัฐบาลเพื่อประชาชน

ตรวจสอบผลประวัติ
ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำรถ
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

จองคิวทำใบขับขี่ กับ e-Booking

โรงเรียนสอนขับรถ และ
ใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถ


หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
สำนักข่าว INN
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

กระดานขนส่ง
เพื่อสอบถามงานบริการต่างๆ
ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
- ด้านทะเบียนรถ
- ด้านใบอนุญาตขับรถ
- ด้านประกอบการขนส่ง
- งานบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
และ ร้องทุกข์/ ร้องเรียน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถสิ้นสุดลง

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ที่ค้างชำระออกประมูลใหม่ หมวดอักษร บว

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กต กท กธ กน และ กบ

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ที่ค้างชำระออกประมูลใหม่หมวดอักษร บว

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ที่ค้างชำระออกประมูลใหม่หมวดอักษร กต กท กธ กน กบ

ขั้นตอนรายละเอียดสำหรับผู้เช้าร่วมประมูลป้ายเลชเสริม (Extra)

!!!! 4 - 23 ธ.ค. 60 และ 6 - 26 ธ.ค. 60 ขนส่งจังหวัดลำปางประมูลป้ายฯ หมวดอักษร กต กท กธ กน กบ และ บว ทางอินเตอร์เนต

!!!! ขนส่งลำปางเตรียมรถบริการเดินทางร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560
<ประจำเดือนตุลาคม 2559>
<ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 >
<ประจำเดือนธันวาคม 2559 >
<ประจำเดือนมกราคม 2560 >
<ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 >
<ประจำเดือนมีนาคม 2560 >
<ประจำเดือนเมษายน 2560 >
<ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 >
<ประจำเดือนมิถุนายน 2560 >
<ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 >
<ประจำเดือนสิงหาคม 2560 >
<ประจำเดือนกันยายน 2560 >
<ประจำเดือนตุลาคม 2560 >

ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการสวัสดิการร้านค้า
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาเป็นพนักงานขับรถ จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ในตำแหน่งพนักงานขับรถ ระบบจ้างเหมาสังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานขับรถ จากเงินนอกงบประมาณประเภทเงินกองทุน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในตำแหน่งพนักงานขับรถระบบจ้างเหมา
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภองาว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถในตำแหน่งพนักงานขับรถ
กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาพนักงานขับรถ จากเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ในตำแหน่ง พนักงานขับรถ ระบบจ้างเหมา
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ขนส่งจังหวัดลำปางเน้นย้ำ !!! การกระทำความผิดตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ฐานไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตามที่ทางราชการออกให้ หรือนำวัสดุหรือสิ่งอื่นมาปิดบังหรือติดไว้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถตามที่ทางราชการออกให้ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท >

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ>ครั้งที่ 1 (ภาค ก และ ภาค ข.)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ควรามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2>

<ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน, วัน เวลา และสถานที่สอบ>


ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

แจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

วันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัดลำปาง (๑๕๘๔) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เดินทาง กลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจฯ
<สาระน่ารู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง >
<การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของภาครัฐ>
<ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงาน > ประชาสัมพันธ์เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
<จุลสารปีที่ 14 ฉบับที่ 50 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2557>
<แผ่นพับส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายใหม่ ป.ป.ช >
<แผ่นพับการ์ตูนรณงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต >
<แบบสอบถามที่ 1 สำหรับกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 >
<แบบสอบถามที่ 2 สำหรับกิจกรรมที่ 5 >

รวมข่าวประชาสัมพันธ์(ข่าวเก่า) ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

พ.ศ.2559-2563
ข้อมูลการจดทะเบียนรถ ณ วันที่ 19 เมษายน 2561
ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
พรบ.รถยนต์
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)กม-0138 ลป
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)นข-6597 ลป
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)บษ-4672 ลป
รถจักรยานยนต์ (รย.12)1กฎ-3295 ลป
พรบ.ขนส่งทางบก
รถโดยสารประจำทาง10-3131 ลป
รถโดยสารไม่ประจำทาง30-0474 ลป
รถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้พิเศษ)36-0090 ลป
รถโดยสารส่วนบุคคล40-0279 ลป
รถบรรทุกไม่ประจำทาง70-7374 ลป
รถบรรทุกส่วนบุคคล81-5749 ลป
***ข้อมูล ณ เวลา 08.30 น.***
ข่าวการรับสมัครงาน

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

<ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน, วัน เวลา และสถานที่สอบ>

<ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 (ภาค ก และ ภาค ข.) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ควรามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2>


<ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง>


ข้อมูล และสารสนเทศ (ย้อนหลั 5 ปี) ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศ
ที่เผยแพร่ได้ที่ E-mail:
lampang@dlt.mail.go.th
<<วันที่ 12 เม.ย.61 เวลา 12.00 น. นายโสภณ พิทักษ์สาลี และหัวหน้ากลั่มวิชาการขนส่ง ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการ ผลัด 2 (สขจ.ลำพูน) พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ขับรถและผู้โดยสาร รถเช่าเหมาให้ขับขี่อย่างปลอดภัยคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง รวมทั้งชี้แจงให้เข้าใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ในการนี้ผู้ขับรถและผู้โดยสารได้รับทราบและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
<<วันที่ 12 เม.ย.61 เวลา 10.30 น. พันเอกจิราวัฒน์ จุฬากุล รอง.ผบ.มทบ.32 ปลัดป้องกันจังหวัดลำปาง พร้อมคณะตำรวจ ทหาร เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย และตรวจสิ่งเสพติดโดยให้สุนัขตำรวจตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสาร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ในการนี้ นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัด หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับและร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ประชาชนได้ทราบด้วย
<<วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ผู้ตรวจการ สขจ.ลำปาง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง และวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ที่ปฏิบัติงานในกิจกรรม “ อาชีวะอาสา “ ซึ่งเป็นจุดพักรถให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมรถฟรี และพักคนเพื่อเป็นการผ่อนคลาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา และสถานีบริการน้ำมันปตท. พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
<<สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ณ จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ของกรมการขนส่งทางบก จุดตรวจความพร้อมฯ ของจังหวัดลำปางแห่งนี้เป็นจุดตรวจ 1 ใน 16 จังหวัด ทั่วประเทศ เรียกว่า จุดพักรถโดยสารสาธารณะริมทาง (Rest Area) จุดตรวจของจังหวัดลำปางเป็นเส้นทางสู่ภาคเหนือตอนบนที่มีความสำคัญ ในการเป็นจุดพักรถโดยสารสาธารณะ อีกทั้งยังเป็นจุดสกัดกั้นรถที่วิ่งด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตรวจพนักงานขับรถ เช่น วัดแอลกอฮอล์ และตรวจสมุดประจำรถ ฯลฯ เพื่อกำกับ ดูแล ความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ และเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีผู้ตรวจการจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เป็นผู้ตรวจสอบ ในช่วงเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด นายสุทธิพงษ์ เตชะภูสิทธิ์พงศ์ ผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก ผู้แทนจาก สขจ.ลำพูน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ในจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด
<<วันที่ 10 เม.ย. 61 นายสุทธิพงษ์ เตชะภูสิทธิ์พงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดลำปาง โดยมีนายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สขจ.ลำปาง ให้การต้อนรับ
<<วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมประชาคมข่าว ประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยสขจ.ลำปางได้นำเสนอ 5 มาตรการ 5 เป้าหมาย และมาตรการเข้มข้นการตรวจสอบรถโดยสาร 2 ชั้น และการควบคุมการใช้ความเร็วของรถเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ด้วยศูนย์ควบคุมการเดินรถด้วยระบบ GPS ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
<<วันที่ 3 เม.ย. 61 ผู้ตรวจการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ของ บริษัทสมบัติทัวร์, บริษัท นิววิริยะทัวร์ยานยนต์, บริษัท สยามเฟริสท์ ทัวร์ เพื่อตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ เป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
<<วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง และพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารในส่วนภูมิภาค โดยจัดอบรมคุณลักษณะการให้บริการและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กฎหมายเกี่ยวกับการประกัยภัยรถโดยสาร ตลอดจนกฎระเบียบและข้อบังคับใหม่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเดินรถ ในโอกาสนี้ได้มีการซักซ้อมการดำเนินมาตรการด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมมากกว่า 100 คน
<<วันที่ 19 - 25 มีนาคม 2561 เวลา 00.30 น.- 24.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง "รถพร้อม คนพร้อม" ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการอาชีวะศึกษา และวิทยาลัยอาชีพเกาะคา ตามแผนปฎิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561
<< สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ระดมเจ้าหน้าที่ของสขจ. และสขข. ทั้ง 3 แห่ง เดินประชาสัมพันธ์ในเขตอำเภอเมือง จาก 4 จุดใหญ่ๆ ที่เป็นสถานที่สำคัญ สิ้นสุด ณ อาคารหม่องโหง่ยซิ่น ถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง เพื่อโหมโรงงานแถลงข่าว การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวด กบ "กิจการงานดี บารมีหนุนนำ" จำนวน 301 หมายเลข ณ อาคารหม่องโหง่ยซิ่น ถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการประสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ที่สนใจ รับรู้ข่าวสาร ตลอดจนวันเวลาที่จะทำการประมูล อย่างกว้างขวางโดยภายในงานแถลงข่าวยังจัดให้มีการเล่นเกม เพื่อดึงดูดความสนใจอีกด้วย
<<วันที่ 29 ธ.ค. 2559 นายประวิทย์ ตั้งตรัสธรรม ผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำกับดูแลโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบกเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง โดยได้ประชุมมอบแนวทางนโยบายในการดำเนินโครงการรณรงค์ฯ เพื่อลดอุบัติเหตุ รถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาล พร้อมทั้งได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ Rest Area ภายใต้แนวคิด “Safe Drive Save Lives ปลอดภัยทุกชีวิต ขับรถเป็นมิตรผู้ร่วมทาง" ณ จุดตรวจ สถานีตำรวจภูธรสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (1584) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
<<เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๕๙ คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย นางอุบลวรรณ ศรีอำพร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปาง ผู้แทนสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ,นายณัฐวัตร ชมเชย นายช่างกายภาพชำนาญงาน ผู้แทนโรงพยาบาลลำปาง ,นายวีระพงษ์ ตาจันทร์ดี นักวิชาการขนส่งชำนาญการ และนางสาวรัชนีกรณ์ ปิกแก้ว นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจพร้อมตรวจติดตามการใช้งานอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เป็นวันที่สอง ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ ,อำเภอเกาะคาและอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
<<เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๕๙ คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย นางอุบลวรรณ ศรีอำพร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปางผู้แทนสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ลำปาง ,นายณัฐวัตร ชมเชย นายช่างกายภาพชำนาญงาน ผู้แทนโรงพยาบาลลำปาง ,นางณัฏฐภรณ์ จันทร์อินตา หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม ,นายวีระพงษ์ ตาจันทร์ดี นักวิชาการขนส่งชำนาญการและนางสาวรัชนีกรณ์ ปิกแก้ว นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจพร้อมตรวจติดตามการใช้งาน อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนืออำเภอเมืองปาน ,
อำเภอแจ้ห่มและอำเภอเมือง จังหวัดลำปางผลการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย
หมวดอักษร กบ วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560
ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 14,521,000 บาท
ประกาศผลการประมูลทะเบียนเลขสวย
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศผลการประมูลทะเบียนเลขสวย
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560


ผลการประมูลป้ายทะเบียนรถกระบะเลขสวย หมวดอักษร บว วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 1,790,889 บาท
ประกาศคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดลำปาง
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษร บว วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559Nick Name:


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้

จัดทำโดย.. กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง, Tel. 054-265140, 054-315172, e-mail: lampang@dlt.mail.go.th
Web Master : lampang@dlt.mail.go.th