สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง.. !! ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย (รถเก๋ง, รถ 4 ประตู).. หมวดอักษร กต กท กธ กน กบ
วันที่ 4 - 23 ธันวาคม 2560 (ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต WWW.TABIENROD.COM)
เข้าเว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง


สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
(โทร. 0 5426 5140, Fax. 0 5426 5139) Email: lampang@mail.dlt.go.th