สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง.. !! ขอเชิญร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถ เลขสวย เพื่อช่วยเหลือสังคม... หมวดอักษร กพ "การเงินมั่งคั่ง พร้อมพรั่งบารมี"
วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป...
เข้าเว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง


สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
(โทร. 0 5426 5140, Fax. 0 5426 5139) Email: lampang@mail.dlt.go.th