สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง.. !! ขอเชิญร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถกระบะ ครั้งที่ 2 หมวดอักษร บษ (ประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com)
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.. ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2561
เข้าเว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง


สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
(โทร. 0 5426 5140, Fax. 0 5426 5139) Email: lampang@mail.dlt.go.th