สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ ..เจ้า!!

ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก... ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศนายทะเบียนจังหวัดลำปาง ติดต่อราชการ สขจ.ลำปาง
ประกาศจากกรมการขนส่งทางบก เตรื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)ผลการประมูลป้ายทะเบียนรถกระบะเลขสวย หมวดอักษร บว วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 1,790,889 บาท
ประกาศคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดลำปาง
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษร บว วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559


ผลการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กน
วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2558 ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 16,031,996 บาท
ประกาศผลการประมูลทะเบียนเลขสวย วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558
ประกาศผลการประมูลทะเบียนเลขสวย วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558

วิสัยทัศน์ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง :เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการขนส่งทางถนนและการให้บริการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ค่านิยม ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง : บริการฉับไว โปร่งใสเป็นธรรม พร้อมนำเทคโนโลยี สามัคคีร่วมพัฒนา


นายถาวร เหรียญตระกูลชัย
ขนส่งจังหวัดลำปาง

-ประวัติกรมการขนส่งทางบก

-โครงสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

-คุณธรรม จริยธรรม หัวใจสำคัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

-คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล

-วิสัยทัศน์สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

-วัฒนธรรม ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

-ค่านิยม ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

-หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่ง
จังหวัดลำปาง

-หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย-งาน และ
สำนักงานขนส่งฯ สาขา

-ติดต่อราชการ สขจ.ลำปาง

-ขั้นตอนการติดต่อราชการ สขจ.ลำปาง

-กำหนดการปฏิบัติราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน

สมุดภาพ (Infographics)
รัฐบาลเพื่อประชาชนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
สำนักข่าว INN
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

ศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

เรียนผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางทุกท่าน เรื่อง กำหนดมาตรการจำหน่ายตั๋วโดยสารรถ เพื่อความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ

ท่านสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการใช้งานระบบควบคุมการสอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-driving) ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ขนส่งลำปาง ยกระดับการทดสอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-driving)

วันนี้ (๑๘ ส.ค.๕๙) คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดลำปาง

วันนี้ (๑๗ ส.ค.๕๙) คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดลำปาง

!!!! ขนส่งจังหวัดลำปางปรับปรุงคุณภาพการออกใบอนุญาตขับรถ

กรมการขนส่งทางบก กำหนด!!! มาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนทุกคัน ต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา และต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่ง ทางบก พร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ย้ำ!!! มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานรถรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง !!!!!!!

ประการศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

<แบบใบรับรองแพทย์>
<แบบคำขอ>

!!!! ขนส่งจังหวัดลำปางคุมเข้มพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน

!!!! กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ทุกประเภทหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ย้ำ !! ห้าม จอดรถไหล่ทางในถนนทุกสายเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! เตรียมประกาศให้รถต่างชาติข้ามพรมแดนมาใช้ในประเทศเป็นการ
ชั่วคราวต้องขออนุญาตล่วงหน้าสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไทยรถโดยสาร และรถบรรทุกที่มีพาสปอร์ตรถแล้ว สามารถนำไปใช้ในลาวได้

กรมการขนส่งทางบก ร่วมส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน เตรียมคัดเลือก
ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเน้นแผนการบริหารจัดการและการให้บริการรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยเปิดรับคำขอถึง ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ !!!!!!!!!!!

กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะรถลากจูงและรถบรรทุก ๑๐ ล้อขึ้นไป
ที่จดทะเบียนใหม่ ต้องติดตั้งระบบ GPS เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม นี้….. !!!!!!!!!!!!!!!!!!

ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจฯ
<สาระน่ารู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง >
<การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของภาครัฐ>
<ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงาน > ประชาสัมพันธ์เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
<จุลสารปีที่ 14 ฉบับที่ 50 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2557>
<แผ่นพับส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายใหม่ ป.ป.ช >
<แผ่นพับการ์ตูนรณงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต >
<แบบสอบถามที่ 1 สำหรับกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 >
<แบบสอบถามที่ 2 สำหรับกิจกรรมที่ 5 >

รวมข่าวประชาสัมพันธ์(ข่าวเก่า) ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ข้อมูลการจดทะเบียนรถ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559
ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
พรบ.รถยนต์
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)กบ-8196 ลป
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)นข-6218 ลป
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)บว-6874 ลป
รถจักรยานยนต์ (รย.12)1กช-1151 ลป
พรบ.ขนส่งทางบก
รถโดยสารประจำทาง10-3100 ลป
รถโดยสารไม่ประจำทาง30-0453 ลป
รถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้พิเศษ)36-0076 ลป
รถโดยสารส่วนบุคคล40-0267 ลป
รถบรรทุกไม่ประจำทาง70-6729 ลป
รถบรรทุกส่วนบุคคล81-5181 ลป
***ข้อมูล ณ เวลา 08.30 น.***
ข่าวการรับสมัครงาน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป <รายละเอียดเพิ่มเติม>
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

<ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน, วัน เวลา และสถานที่สอบ>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
ครั้งที่ 1 (ภาค ก.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
ครั้งที่ 2 (ภาค ข.)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ข้อมูล และสารสนเทศ (ย้อนหลั 5 ปี) ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศ
ที่เผยแพร่ได้ที่ E-mail:
lampang@dlt.mail.go.th
<<เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๕๙ คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย นางอุบลวรรณ ศรีอำพร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปาง ผู้แทนสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ,นายณัฐวัตร ชมเชย นายช่างกายภาพชำนาญงาน ผู้แทนโรงพยาบาลลำปาง ,นายวีระพงษ์ ตาจันทร์ดี นักวิชาการขนส่งชำนาญการ และนางสาวรัชนีกรณ์ ปิกแก้ว นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจพร้อมตรวจติดตามการใช้งานอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เป็นวันที่สอง ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ ,อำเภอเกาะคาและอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
<<เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๕๙ คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย นางอุบลวรรณ ศรีอำพร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปางผู้แทนสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ลำปาง ,นายณัฐวัตร ชมเชย นายช่างกายภาพชำนาญงาน ผู้แทนโรงพยาบาลลำปาง ,นางณัฏฐภรณ์ จันทร์อินตา หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม ,นายวีระพงษ์ ตาจันทร์ดี นักวิชาการขนส่งชำนาญการและนางสาวรัชนีกรณ์ ปิกแก้ว นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจพร้อมตรวจติดตามการใช้งาน อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนืออำเภอเมืองปาน ,
อำเภอแจ้ห่มและอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
<<สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนฯ รุ่นที่ 2/2559 ณ โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2559
<<สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนฯ รุ่นที่ 1/2559 ณ โรงเรียนเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2559
<<เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้พิการอันเนื่องมาจกประสบภัยที่เกิดจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประเภทขาเทียม จำนวน 5 ราย มูลค่ากว่า 140,000 บาท โดยการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมี
นายถาวร เหรียญตระกูลชัย ขนส่งจังหวัดลำปาง และผู้บริหารฯ เป็นผู้มอบ
<<เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 สขจ.ลำปางมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประเภท เตียงนอน
3 ไก จำนวน 3 เตียง และที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 5 เตียง โดยการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมี
นายถาวร เหรียญตระกูลชัย ขนส่งจังหวัดลำปาง และผู้บริหารฯ เป็นผู้มอบ
<<เสขจ.ลำปางจัดงานแถลงข่าวการประมูลป้ายทะเบียน หมวด กน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
<<กิจกรรมวันเด็ก วันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรี (มณฑลทหารบกที่ ๓๒) จังหวัดลำปางNick Name:


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Web Site และกำลัง On Line ขณะนี้

จัดทำโดย.. กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง, Tel. 054-315172, e-mail: lampang@dlt.mail.go.th
Web Master : lampang@dlt.mail.go.th